right-mail

fabrika

Teknoan 2000’li yıllarda Ankara’da hidrolik ara yüz ekipmanlarını üretmek amacıyla kurulmuş, günümüze kadar yaptığı arge çalışmaları ve endüstriyel gereksinimler doğrultusunda;  hidrolik silindir, hidrolik güç üniteleri başta olmak üzere hidromekanik uygulamalar konusunda da gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır.

 -2010 sonrası Teknoan 8500 m²’lik üretim alanı ve 100’e yakın personeli ile sektörde söz sahibi bir firma konumuna gelmiştir.

 -Günümüzde Teknoan kavuştuğu kurumsal kimlik, bilgi ve teknoloji transferleriyle iç ve dış pazarda önemli bir endüstriyel pazara sahip olmuştur.

Uygulanan yenilikçi üretim teknolojileri sonucunda, Teknoan farklı endüstriyel uygulamalar için, ana üretim dalında yıllık 10.000 silindir ve 3.000 hidrolik güç ünitesi üretim kapasitesine ulaşmış ve endüstriyel uygulama projelerinde hidromekanik çözüm ortağı olarak hizmetlerine önem vermeye başlamıştır.

I. Organize Sanayi Bölgesi AOSB’de 8500 m² alan içerisindeki 5000 m²’lik kapalı üretim ve hizmet alanına sahip Teknoan yeni üretim teknikleri ve uygulamaları için yeni genişleme alanları ve otonomi birimleri oluşturma hedefleri içindedir.

Teknoan’da görülen yapılanma sonucunda; üretimde kullanılan birçok mamul ve/veya yarı mamul üretim hammaddelerini iç ve dış piyasadan sahip olduğu temsilcilikler sayesinde kendi ihtiyaçları ve diğer silindir ve hidrolik güç üniteleri imal eden firmalar için ana tedarikçi olarak, sektörün hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasında da yenilikçi ve önemli bir görev almıştır.

Teknoan’ın uyguladığı yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojik üretim programları; endüstriyel uygulamalar yapan firmalarla çalışma ve bu firmaların projelerini gerçekleştirme fırsatını doğurmuştur. Sektördeki tüm hidromekanik uygulama yapan firmalarla; hidrolik baraj, tünel ve kalıplama sistemleri, hidrolik pres, hidromekanik otomasyon ve benzeri birçok firma Teknoan  müşteri portföyüne girmiştir..

Teknoan sahip olduğu üretim ve ürün esnekliğini yurt dışı firmalara da açarak yurt dışı pazarlarda da hedef gösterilebilen bir firma yapısına kavuşmuştur. Küresel anlamda yurt dışı müşteri portföyü ; Orta Doğu, Orta Avrupa, Kafkaslar, Uzak Doğu, Kuzey Afrika olarak gözükmekle birlikte; yeni hedef ülkelerle ilgili araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Teknoan silindir üretim portföyünün sektörel bazlı çeşitliliği kısaca özetlenirse;

 Ana sektör olarak;

 -Hes projeleri, demir-çelik endüstrisi, maden ocakları, kırma eleme, pres, platform silindirleri vs.

Yan sektör olarak;

 -Araç üstü ekipman; itfaiye, çöp, mobil vinç, kurtarıcı, kar küreme vs. olarak gruplandırılabilir.

Teknoan, sektörel olarak üretimini özel imalat teknikleri gerektiren silindirlere yoğunlaştırmıştır. Araç üstü ekipman ve endüstriyel tip silindirler özel proje kapsamında üretilen silindirlerdir.

Yukarı